כיסוי כננת

מצב מוצרים: PN049 PN050 PN051
מפרט טכני: 750LB-4000LB 4000LB-13000LB 15000LB-16800LB