מטה צמיג

מצב מוצרים: PN067
מפרט טכני: מסנן צמיגים אוניברסלי (4 חבילות)