חבל סינטטי

מצב מוצרים: PN055-PN066
חבל סינטטי: ניתן להתאים אישית צבע ואורך 4 מ"מ -16 מ"מ