לחטוף בלוק

מצב מוצרים: PN052 PN053 PN054
מפרט טכני: 4T 8T 10T