אוהל עליון

מצב מוצרים: PN094
פתח גודל: 240X140X130cm
מידה: 215X155 ס"מ