חיבור מהיר

מצב מוצרים: PN014 PN015
מפרט טכני: 50 א 175 א