בלוק גלגלת

מצב מוצרים: PN040 PN041
מפרט טכני: 1T 2T