הרכבה לוח

מצב מוצרים: PN006 PN007 PN008
מפרט טכני: 5000-6000LB 8000-13000LB 15000-16800LB