הרם להפעיל יד

מצב מוצרים: PN027 PN028 PN029
מפרט טכני: 800 ק"ג 1600 ק"ג 3200 ק"ג