חווה ג'ק

מצב מוצרים: PN003 PN004
מפרט טכני: 48 "60"