חווה ג'ק הר

מצב מוצרים: PN012
מפרט טכני: שקע הרמה לגובה: להרכיב את שקע ההרמה שלך על הצמיג הרזרבי שלך.