חווה ג'ק הר

מצב מוצרים: PN017
מפרט טכני: ערכת וו שחור, כל CJ & Wrangler