חווה ג'ק הר ב

מצב מוצרים: PN012-1
מפרט טכני: כדי להעלות את שקע ההרמה שלך לפגוש / מתלה גג.