חווה ג'ק הר ב

מצב מוצרים: PN018 PN019 PN019-1 PN020 PN021
מפרט טכני: 3500LB 8000LB-16800LB 6000LB 8000LB