ג 'ק מטה החווה (צור הצור)

מצב מוצרים: PN022 PN023 PN024 PN025
מפרט טכני: 2000LB-16800LB