ג 'ק מטה החווה (צור הצור)

מצב מוצרים: PN012-2
מפרט טכני: תוכל לעבוד עם Farm Jack לצורך הרמת המכונית שלך.