ג'ק הפליטה

מצב מוצרים: PN003 PN004
מפרט טכני: 3T 4T