מערכת הרכבה כננת להסרה

מצב מוצרים: PN002
מפרט טכני: 4000lb-12000lb