שאקל קשת

מצב מוצרים: PN037 PN038 PN039
מפרט טכני: 1.4T 3.2T 4.7T