סוכך נט

מצב מוצרים: PN097
ממדים: 2.5X2.5 מ '2x3 מ'