מיכלי האוויר

מצב מוצרים: PN073 PN074
מפרט טכני: 2.5 גרם 5.0 ג'ל