פרט שקל להתעלם ממנו בעת התקנת כננת

2020-05-13 17:02:52

מינו גם סדרה של "תקני התקנה ומפרטים של משלוח כננת", שתוכלו לראות. עם זאת, זה רק להתייחסות. כידוע לכול, יש להתאים סדרה של התקנות ומפרטים שונים של התקנת כננת על פי סביבת מוקשים שונה.

בואו נדבר על פרט שקל להתעלם ממנו בעת התקנת הכננת:

המרחק בין החדש כננת המותקנת המנוע וקיר המנהרה חייבים להיות 50 ס"מ, כלומר חצי מטר. אם מנוע הכננת קרוב מדי לקיר המנהרה, זה ישפיע על פיזור החום של המנוע וקל לגרום לשריפה של המנוע. אם להיות מחמירים, זה יאיים על חייהם ובטיחותם של עובדי מכרות הפחם. אפילו את הכננת הזמנית יש להתקין בזהירות על פי התקנות בכדי להבטיח את בטיחות הכננת.

המסלול והתא להתקנת כננת קטנה יעמדו בדרישות התכנון, יתאימו לדרישות התקנת הכננת ומרחב הפעולה של הנהג. על איכות הפרויקט להיות באיכות טובה, ולא יימצאו בקרבת מקום ציוד ומתקנים אשר מפריעים לתפעול הנהג, משפיעים על פעולת הכננת ומשפיעים על ראיית הנהג ותשומת לבו. אם החדר לא עומד בדרישות התקנת הכננת המשלחת, ניתן לדחות את ההתקנה.